Zapytania ofertowe

09.01.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU DLA 20 OSÓB NA POTRZEBY POSIEDZENIA REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKON...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.01.2019r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku dla 20 osób na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że została wybrana oferta złożona przez Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego RONDO.