Zapytania ofertowe

07.03.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. moderowania i udziału w spotkaniu sieci współpracy OWES pt. „działania reintegracyjne w OWES”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.02.2019r., dotyczącego moderowania i udziału w spotkaniu sieci współpracy OWES pt. „działania reintegracyjne w OWES” informuje, że została wybrana oferta złożona przez Panią Małgorzatę Kowalską.