Zapytania ofertowe

24.10.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE DOT. przeprowadzenie dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 16.10.2019r., dotyczącego  przeprowadzenia dwóch warsztatów dla interesariuszy LPRES pt. Centra Usług Społecznych w województwie lubuskim – korzyści i ryzyka, informuje, że została wybrana oferta złożona przez Pana Bohdana Skrzypczaka.