Zapytania ofertowe

09.03.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. PRZEPROWADZENIE ALL

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. PRZEPROWADZENIE CYKLU 5 – DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW ORAZ 2 SZEŚCIOGODZINNYCH LABORATORIÓW DLA UCZESTNIKÓW AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.02.2020r., dotyczącego przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 2 sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych informuje, że została wybrana oferta złożona przez Pana Damiana Dec - Instytut Inspiracji.