Zapytania ofertowe

19.11.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE POCZĘSTUNKU DLA 40 OSÓB

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 07.11.2018r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku dla 40 osób na potrzeby warsztatów dla interesariuszy LPRES w miejscowości Zielona Góra informuje, że została wybrana oferta złożona przez Odrzańska Spółdzielnia Socjalna w Krośnie Odrzańskim.