Zapytania ofertowe

02.02.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. ZAPEWNIENIE SALI SZKOLENIOWEJ DLA 10 OSÓB WRAZ Z POCZĘSTUNKEIM, NA POTRZEBY 6 SPOTKAŃ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r. dotyczącego zapewnienia sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra informuje, że została wybrana oferta złożona przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.