Zapytania ofertowe

15.10.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. Zapewnienie poczęstunku na potrzeby ROPS w Zielonej Górze

„Zapewnienie poczęstunku na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2019 roku w podziale na części:

a)       zapewnienie poczęstunku dla 30 osób na warsztaty dla interesariuszy LPRES w miejscowości Zielona Góra

b)       zapewnienie poczęstunku dla 30 osób na warsztaty dla interesariuszy LPRES w miejscowości Gorzów Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 07.10.2019r., informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania

w części A) wybrano ofertę  złożoną przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, siedziba firmy: ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

w części B) wybrano ofertę  złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „Warto nad Wartą”, siedziba firmy: ul. Złotego Smoka 6, 66-400 Gorzów Wlkp.