Zapytania ofertowe

26.02.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2019 roku w podziale na części:

a)      zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości
 Zielona Góra - dwa spotkania

b)      zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób w miejscowości
 Gorzów Wlkp. - jedno spotkanie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 13.02.2019r., informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania

w części A) wybrano ofertę  złożoną przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój,

- siedziba firmy: ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wlkp.,

W części B) wybrano ofertę  złożoną przez Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie, Wolontariat Gorzowski

 - siedziba firmy: ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.