Zapytania ofertowe

14.03.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZADANIE PN. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 06.03.2019r. pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Społeczne, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Spółdzielnię Socjalną „NASZE ZAODRZE”, 66-100 Nietkowice 39.