Zapytania ofertowe

10.05.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PRZEPROWADZENIE 12 POWIATOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 19.04.2018 r., dotyczącego przeprowadzenia 12 powiatowych spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych i klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego informuje, że zostały wybrane oferty następujące oferty:

dla części A: oferta pani Marty Jankowiak-Romanowskiej

dla części B: oferta pani Magdaleny Falkowskiej.