Zapytania ofertowe

17.10.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA - PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 04.10.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia spotkań informacyjnych (sprawa ROPS.V.514.13.2019) informuje, że wybrane następujące oferty:

dla części A (przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego) oferta pani Magdaleny Falkowskiej

dla części B (przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych przez jednostki samorządu terytorialnego) oferta pani Magdaleny Popłońskiej-Kowalskiej.