Zapytania ofertowe

16.06.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE - usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozstrzygnięto postępowanie na zadanie pn.: wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w gospodarstwie agroturystycznym/zagrodzie edukacyjnej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz sali warsztatowej na potrzeby dwudniowego spotkania dla grupy 15 osób.

Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę złożoną przez Agencję Promocji i Rozwoju Grzegorz Fajkis, która spełniła warunki wymagane przez zamawiającego oraz otrzymała 95%.