Zapytania ofertowe

15.05.2019

ROZSZTRYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - DWUDNIOWE SPOTKANIE NT. KONCEPCJI BADAWCZEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 06.05.2019 r., dotyczącego przeprowadzenia dwudniowego spotkania na temat koncepcji badawczej będącej podstawą do tworzenia diagnozy stanu ekonomii społecznej informuje, że została wybrana oferta pana Jarosława Wypyszyńskiego.