Zapytania ofertowe

06.11.2019

ROZSZTRYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - POCZĘSTUNEK NA SPOTKANIE W TRZCIELU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 25.10.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla ok. 15 osób w Trzcielu (sprawa ROPS.V.514.15.2019) informuje, że wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe Agnieszka Kaleta.