Zapytania ofertowe

15.11.2019

ROZSZTRYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO- doradztwo specjalistyczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 5.11..2019 r., dotyczącego doradztwa specjalistycznego dla centrów integracji społecznej nawiązującego do „Koncepcji systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim”, informuje, że wybrano ofertę pani Małgorzaty Kowalskiej.