Zapytania ofertowe

06.11.2019

ROZSZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA - POCZĘSTUNEK NA DWA SPOTKANIA W SANTOKU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 28.10.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby dwóch spotkań informacyjnych dla ok. 15 osób każde w Santoku (sprawa ROPS.V.514.14.2019) informuje, że wybrano ofertę Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski.