Zapytania ofertowe

24.10.2022

Rozstrzygnięcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 13.10.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla 15 osób oraz eksperta na potrzeby spotkania informacyjnego dot. aktywnej integracji seniorów dla uczestników projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Gminie Świebodzin, miejscowość Jordanowo informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Stowarzyszenie BONA FIDES.