Zapytania ofertowe

09.04.2019

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę pn.: wydruk publikacji (....)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 13.03.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę  pn.: wydruk publikacji pod roboczą nazwą „Przewodnik po Lubuskich Przedsiębiorstwach Społecznych”, realizowanej w ramach kampanii społecznej o zasięgu regionalnym, promującej zagadnienia ekonomii społecznej (es) informuje, że została wybrana oferta, złożona przez

Spółdzielnię Socjalną WeDo Studio z Zielonej Góry.