Zapytania ofertowe

07.10.2019

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę promocyjno-reklamową w zakresie realizacji zaproszeń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18.09.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę promocyjno-reklamową w zakresie realizacji zaproszeń na galę informuje, że

została wybrana oferta, złożona przez DALEJ RAZEM sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.