Zapytania ofertowe

10.05.2019

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę wynajmu sceny (estrady), nagłośnienia i oświetlenia sceny...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.04.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę pn.: inicjatywa dotycząca rozwoju ekonomii społecznej – organizacja Lubuskich Targów Aktywności i Biznesu Społecznego, w tym: wynajem sceny (estrady), nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z profesjonalną obsługą na czas trwania targów PES w Gorzowie Wlkp., informuje, że

została wybrana oferta, złożona przez Spółdzielnię Socjalną NASZ SUKCES ze Skwierzyny.