Zapytania ofertowe

18.10.2019

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zamówienia na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 02.10.2019 r., dotyczącego zamówienia na usługę zapewnienia wyżywienia dla 100 osób , na potrzeby konferencji/gali czwartej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”, informuje, że

została wybrana oferta, złożona przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną "EDEN" z Kożuchowa.