Zapytania ofertowe

28.04.2021

Rozstrzygnięcie postępowania na moderowanie i udział w spotkaniach dot. skutecznej ścieżki reintegracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuje, że w ramach postępowania na zadanie pn. moderowanie i udział w trzech jednodniowych spotkaniach dot. skutecznej ścieżki reintegracji wybrana została oferta Pani Małgorzaty Kowalskiej.