Zapytania ofertowe

16.03.2021

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie warsztatów z obsługi programów do spotkań online

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuje, że w ramach postępowania na przeprowadzenie wybrano ofertę pana Krzysztofa Leończuka.