Zapytania ofertowe

25.02.2021

Rozstrzygnięcie postępowania na usługę doradztwa specjalistycznego dla PES reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem "EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuje, że w ramach postępowania na usługę doradztwa specjalistycznego dla PES reintegracyjnych

w części A - wybrana została oferta Pani Karoliny Mazur, w część B - wybrano ofertę Pani Małgorzaty Kowalskiej.