Zapytania ofertowe

16.12.2020

Rozstrzygnięcie postępowania na usługę promocyjno-reklamową

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 informuję, że w ramach postępowania na usługę promocyjno-reklamową, realizowaną na potrzeby konkursu pn. Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego w podziale na części: I, II, III

został wyłoniony Wykonawca tj. DALEJ RAZEM sp. z o.o. non profit z siedzibą w Zielonej Górze, za cenę 10 tys. zł brutto dla każdej z części.