Zapytania ofertowe

28.10.2021

Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie sali na warsztaty dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 informuje, że rozstrzygnięto postępowanie na realizację usługi zapewnienia sali na warsztaty dla interesariuszy LPRES. Usługę wykonają spółdzielnie socjalne Victoria i Nasze Zaodrze.