Zapytania ofertowe

22.11.2019

Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie wyżywienia dla 10 osób (...)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2019 r., na usługę pn.: zapewnienie wyżywienia dla 10 osób na potrzeby prac gr. roboczej ds. współpracy z mediami  informuje, że

została wybrana oferta, złożona przez Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego Rondo z Zielonej Góry z siedzibą przy ul. Jaskółczej 4/6, za cenę brutto 800 zł.