Zapytania ofertowe

02.12.2019

Rozstrzygnięcie postępowania na zapewnienie wyżywienia dla 10 osób w Gorzowie Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 25.11.2019 r., na usługę pn.: zapewnienie wyżywienia dla 10 osób w Gorzowie Wlkp. na potrzeby organizacji grupy roboczej ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, informuje, że została wybrana oferta, złożona przez Spółdzielnię Socjalną Zakład Wielobranżowy PoMoc z Gorzowa Wlkp., za cenę brutto 400 zł.