Zapytania ofertowe

16.08.2022

Rozstrzygnięcie- przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. prowadzenia gospodarstw opiekuńczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.08.2022r., dotyczącego przeprowadzenia spotkania informacyjnego dotyczącego prowadzenia gospodarstw opiekuńczych informuje, że została wybrana oferta złożona przez Panią Dominikę Konieczną.