Zapytania ofertowe

19.04.2022

Rozstrzygnięcie – zapewnienie poczęstunku

a)    zapewnienie poczęstunku na spotkanie dla 15 osób w ramach spotkania sieci współpracy OWES,

b)    zapewnienie poczęstunku dla 15 osób, na dwa posiedzenia kapituły konkursowej konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.04.2022 r. na zadanie pn.

a) zapewnienie poczęstunku na spotkanie dla 15osób w ramach spotkania sieci współpracy OWES,

b) zapewnienie poczęstunku dla 15 osób, na dwa posiedzenia kapituły konkursowej konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego. 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dla części a oraz b wybrano ofertę  złożoną przez Fundację ALAS.