Zapytania ofertowe

15.06.2022

Rozstrzygnięcie – zapewnienie poczęstunku dla ok. 50 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 31.05.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla ok. 50 osób na potrzeby organizacji konferencji i gali siódmej edycji konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną EDEN.