Zapytania ofertowe

18.03.2022

Rozstrzygnięcie - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na potrzeby posiedzenia RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.03.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.