Zapytania ofertowe

20.03.2020

Rozstrzygnięcie - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie Miasta Gorzów Wlkp. i powiatu gorzowskiego w obiekcie prowadzonym p...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.03.2020 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego - Miasta Gorzów Wlkp. i powiatu gorzowskiego w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.