Zapytania ofertowe

17.08.2022

Rozstrzygnięcie - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, na potrzeby posiedzenia RKRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.08.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez firmę SAGRA Maciej Sarbok.