Zapytania ofertowe

18.12.2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę promocyjno-reklamową (...)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 10.12.2019 r., na usługę promocyjno-reklamową, realizowana na potrzeby konkursu pn. Lubuski Włącznik.
Lider Biznesu Społecznego, w podziale na części: I, II, III informuje, że 

została wybrana oferta, złożona przez:

dla części I wybrano ofertę nr 1, tj. Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Eden z Kożuchowa, za cenę brutto: 10 000,00 zł.

dla części II wybrano ofertę nr 1, tj. Fundacji NASZ DOM, Trzciel, za cenę brutto: 9 963,00 zł.

dla części III wybrano ofertę nr 1, tj. Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej, Krosno Odrzańskie, za cenę brutto: 10 000,00 zł.