Zapytania ofertowe

09.05.2018

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. wynajęcie sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 27.04.2018r., dotyczącego wynajęcia sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

informuje, że zostały wybrane oferty złożone przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wynajęcie sali konferencyjnej w miejscowości Gorzów Wlkp. oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wynajęcie sali konferencyjnej w miejscowości w Zielona Góra