Zapytania ofertowe

28.06.2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 10 osób w miejscowości Lutol Moky

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z brakiem ofert dotyczących zapytania ofertowego z dnia 17.06.2019r. pn. zapewnienie poczęstunku dla 10 osób w miejscowości Lutol Mokry ogłasza, że postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.