Zapytania ofertowe

13.12.2022

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

na zadanie pn. zapewnienie eksperta na potrzeby spotkania informacyjnego pn. „Arteterapia – sposób na aktywizację seniorów”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 05.12.2022 r. na zadanie pn. zapewnienie eksperta na potrzeby spotkania informacyjnego pn. „Arteterapia – sposób na aktywizację seniorów” dla uczestników projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Gminie Świebodzin, miejscowość Jordanowo informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Stowarzyszenie BONA FIDES.