Zapytania ofertowe

06.03.2018

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie cyklu 5 – dwudniowych warsztatów oraz 3 – sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestni...