Zapytania ofertowe

13.02.2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS,...