Zapytania ofertowe

25.04.2019

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych nt. zamówień społecznie odpowiedzialnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 r., do godz. 15:30 w siedzibie zamawiającego, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Dorota Kołkowska, główny specjalista, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl