Zapytania ofertowe

25.11.2019

rozstrzygnięcie postępowania - prowadzenie warsztatu dotyczącego zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.11.2019 r., dotyczącego prowadzenia warsztatu dotyczącego zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym informuje, że wybrano ofertę Pani Heleny Guhl.