Zapytania ofertowe

19.11.2019

rozstrzygnięcie postępowania - zapewnienie poczęstunku na dwa spotkania w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.11.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby dwóch spotkania informacyjnego dla 10 osób każde w Zielonej Górze (sprawa ROPS.V.514.16.2019) informuje, że wybrano ofertę Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego „RONDO”.