Zapytania ofertowe

19.11.2019

rozstrzygnięcie postępowania - zapewnienie poczęstunku na spotkanie w Krośnie Odrzańskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.11.2019 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby spotkania informacyjnego dla ok. 15 osób w Krośnie Odrzańskim (sprawa ROPS.V.514.19.2019) informuje, że wybrano ofertę Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej.