Zapytania ofertowe

25.09.2019

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA zadanie pn. Zapewnienie poczęstunku dla 20 osób na potrzeby spotkania odbywającego się w Żarach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 17.09.2019r., informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Chrześcijańską Fundację Rozwoju Osobistego RONDO.