Zapytania ofertowe

25.07.2022

zakup ologowanej odzieży

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa promocyjno-reklamowa realizowana na potrzeby konkursu „Lubuski Włącznik. Lider biznesu społecznego” –  zakup ologowanej odzieży

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 01.08.2022 r.  w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: zakup ologowanej odzieży

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Dorota Kołkowska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl