Zapytania ofertowe

19.01.2018

zapytanie ofertowe - zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.